Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Ιστορική Αναδρομή. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.