ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Νικόλαος Καλογερόπουλος, Βάϊος Καραθάνος

Περιγραφή

Η κατανόηση των ιδιοτήτων βασικών συστατικών των τροφίμων και των αρχών που διέπουν την αλλοίωση, τη διατήρηση και την επεξεργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται επιλεγμένα θέματα της επιστήμης τροφίμων και συνδυάζονται με εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο:(α) τη σύνδεση της θεωρίας των παραδόσεων με αντίστοιχα εργαστηριακά πειράματα (β) την εκμάθηση μερικών βασικών εργαστηριακών τεχνικών της χημείας τροφίμων (γ) την εξοικείωση με προσδιορισμούς-υπολογισμούς σύστασης τροφίμων και τη συνειδητοποίηση των φοιτητών ως καταναλωτών και ως μελλοντικών επαγγελματιών του χώρου της διατροφής

Ενότητες

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2021-2022

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΦΛΩΜΟΣ Κ.

 

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΠΟΣΚΟΥ Δ.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

 

 

Διδάσκοντες:

Μάθημα: Β. Καραθάνος (210-9549-224, vkarath@hua.gr), Ν. Καλογερόπουλος (210-9549-251, nickal@hua.gr), A. Γιάννη (210-9549-174, ayanni@hua.gr)

Εργαστήρια: Β. Καραθάνος, Ν. Καλογερόπουλος, Γ. Μπόσκου (210-9549-311), Α. Καλιώρα (210-9549-262), A. Γιάννη (210-9549-174, ayanni@hua.gr), Μ. Χρηστέα (210-9549-313, mchristea@hua.gr), Ε. Καρβέλα, μεταδιδάκτορας (2109549-313, ekarvela@hua.gr)

Υποψήφιοι Διδάκτορες: (Δ. Ταγκούλη, Ε. Νικολάου, Μ.Χ. Κανατά, Α. Στεργίου, Α. Κωνσταντοπούλου, Α.) (210-9549-313, 210-9549-253)

 

 

 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 14/10/22 (9:00-10:45)Αμινοξέα, πρωτεΐνες (Καλογερόπουλος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

  1. Υγρασία και τέφρα τροφίμου (Καραθάνος, Κανατά)
  2. Προσδιορισμός κυτταρικών ινών (Μπόσκου, Γιάννη, Κωνσταντοπούλου)

Ομάδα Α: Τρίτη 11/10/22 (10:00-12:00) (Καραθάνος, Κανατά) & (Μπόσκου, Γιάννη)

Ομάδα Β: Τρίτη 11/10/22 (12:00-14:00) (Καραθάνος, Κανατά) & (Μπόσκου, Γιάννη)

Ομάδα Γ: Τρίτη 11/10/22 (15:00-17:00) (Καραθάνος, Κανατά) & (Μπόσκου, Γιάννη)

 

 

2α ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 21/10/22 (9:00-10:45): Οι πρωτεΐνες των τροφίμων και οι αντιδράσεις των (Καλογερόπουλος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας πόσιμου νερού (Καλογερόπουλος, Ταγκούλη, Χρηστέα)

Ομάδα Α: Τρίτη 18/10/22 (10:00-12:00) Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας πόσιμου νερού

Ομάδα Β: Τρίτη 18/10/22 (12:00-14:00) Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας πόσιμου νερού

Ομάδα Γ: Τρίτη 18/10/22 (15:00-17:00) Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας πόσιμου νερού

 

 

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 28/10/22 (9:00-10:45):  Εθνική Εορτή  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

  1. Υγρασία και τέφρα τροφίμου (Καραθάνος, Στεργίου)
  2. Προσδιορισμός κυτταρικών ινών (Μπόσκου, Γιάννη, Κωνσταντοπούλου)

(Εναλλαγή ομάδων)

Ομάδα Α: Τρίτη 25/10/22 (10:00-12:00) (Καραθάνος, Στεργίου) & (Μπόσκου, Γιάννη, Κωνσταντοπούλου)

Ομάδα Β: Τρίτη 25/10/22 (12:00-14:00) (Καραθάνος, Στεργίου) & (Μπόσκου, Γιάννη, Κωνσταντοπούλου)

Ομάδα Γ: Τρίτη 25/10/22 (15:00-17:00) (Καραθάνος, Στεργίου) & (Μπόσκου, Γιάννη, Κωνσταντοπούλου)

        

 

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 4/11/22 (9:00-10:45): Το νερό (Καραθάνος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

  1. Προσδιορισμός πρωτεΐνης τροφίμου με τη μέθοδο Kjeldahl (Α’ μέρος) (Καλογερόπουλος, Ταγκούλη, Χρηστέα)
  2. Προσδιορισμός λιπαρών σε ελαιούχους σπόρους με τη μέθοδο Soxhlet (Α’ μέρος: Εκχύλιση) (Καραθάνος, Κωνσταντοπούλου)

Ομάδα Α: Τρίτη 1/11/22 (10:00-12:00)

Υποομάδα Α1 (1η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Υποομάδα Α2 (1η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Α1 (2η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Α2 (2η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Ομάδα Β: Τρίτη 1/11/22 (12:00-14:00)  

Υποομάδα Β1 (1η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Υποομάδα Β2 (1η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Β1 (2η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Β2 (2η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

       Ομάδα Γ: Τρίτη 1/11/22 (15:00-17:00)

Υποομάδα Γ1 (1η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Υποομάδα Γ2 (1η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Γ1 (2η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Γ2 (2η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

      

 

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 11/11/22 (9:00-10:45)Υδατάνθρακες (Καραθάνος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

  1. Προσδιορισμός πρωτεΐνης τροφίμου με τη μέθοδο Kjeldahl (Β’ μέρος) (Καλογερόπουλος, Ταγκούλη, Χρηστέα)
  2. Προσδιορισμός λιπαρών σε ελαιούχους σπόρους με τη μέθοδο Soxhlet (Β’ μέρος: Εξάτμιση) (Καραθάνος, Νικολάου)

Ομάδα Α: Τρίτη 8/11/22 (10:00-12:00)

Υποομάδα Α1 (1η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Υποομάδα Α2 (1η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Α1 (2η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Α2 (2η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Ομάδα Β: Τρίτη 8/11/22 (12:00-14:00)

Υποομάδα Β1 (1η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Υποομάδα Β2 (1η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Β1 (2η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Β2 (2η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

       Ομάδα Γ: Τρίτη 8/11/22 (15:00-17:00)

Υποομάδα Γ1 (1η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

Υποομάδα Γ2 (1η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Γ1 (2η ώρα): Μέθοδος Soxhlet (Α’ μέρος)

Υποομάδα Γ2 (2η ώρα): Μέθοδος Kjeldahl (Α’ μέρος)

 

 

 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 18/11/22 (9:00-10:45): Λίπη, έλαια, άλλα λιπίδια και αντιδράσεις των (Καλογερόπουλος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος σε χυμούς φρούτων εμπορίου (Καλογερόπουλος, Χρηστέα, Ταγκούλη)

Ομάδα Α: Τρίτη 15/11/22 (10:00-12:00) Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος σε χυμούς φρούτων

Ομάδα Β: Τρίτη 15/11/22 (12:00-14:00) Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος σε χυμούς φρούτων

Ομάδα Γ: Τρίτη 15/11/22 (15:00-17:00) Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος σε χυμούς φρούτων

 

 

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 25/11/22 (9:00-10:45): Τεχνητά λίπη και έλαια (Καλογερόπουλος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων σε σακχαρούχο διάλυμα (Μπόσκου, Γιάννη)

Ομάδα Α: Τρίτη 22/11/22 (10:00-12:00) Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων

Ομάδα Β: Τρίτη 22/11/22 (12:00-14:00) Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων

Ομάδα Γ: Τρίτη 22/11/22 (15:00-17:00) Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων

 

 

8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 2/12/22 (9:00-10:45):  Αντιδράσεις Υδατανθράκων (Καραθάνος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Αναλύσεις ελαιολάδου: οξύτητα, παρατήρηση σε UV, αντίδραση Συνοδινού-Κώνστα (Καλογερόπουλος, Γιάννη, Ταγκούλη)

Ομάδα Α: Τρίτη 29/11/22 (10:00-12:00) Αναλύσεις ελαιολάδου (Καλογερόπουλος, Γιάννη, Ταγκούλη)

Ομάδα Β: Τρίτη 29/11/22 (12:00-14:00) Αναλύσεις ελαιολάδου (Καλογερόπουλος, Γιάννη, Ταγκούλη)

Ομάδα Γ: Τρίτη 29/11/22 (15:00-17:00) Αναλύσεις ελαιολάδου (Καλογερόπουλος, Γιάννη, Ταγκούλη)

 

 

9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 9/12/22 (9:00-10:45):  Λειτουργικές ιδιότητες υδατανθράκων και χρήση τους στα τρόφιμα (Καραθάνος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Παρασκευή και κονσερβοποίηση κομπόστας (Μπόσκου, Γιάννη, Κωνσταντοπούλου)

Ομάδα Α: Τρίτη 6/12/22 (10:00-12:00) Παρασκευή και κονσερβοποίηση κομπόστας

Ομάδα Β: Τρίτη 6/12/22 (12:00-14:00) Παρασκευή και κονσερβοποίηση κομπόστας

Ομάδα Γ: Τρίτη 6/12/22 (15:00-17:00) Παρασκευή και κονσερβοποίηση κομπόστας

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ: Πέμπτη 8/12/22 (7:00-18:00) Επίσκεψη σε βιομηχανίες τροφίμων/φαρμάκων/Εκπαιδευτική Εκδρομή  (Η ημερομηνία υπό συζήτηση)

(Εναλλακτικά: Διαλέξεις από στελέχη βιομηχανιών (Υπέχει θέση εργαστηριακής άσκησης))

 

 

10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 16/12/21 (9:00-10:45):  Ευχυμικές ιδιότητες τροφίμων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός γλουτένης σε άλευρα  (Γιάννη, Καραθάνος, Κανατά)

Ομάδα Α: Τρίτη 13/12/22 (10:00-12:00) Προσδιορισμός γλουτένης σε άλευρα  (Γιάννη, Καραθάνος, Κανατά)

Ομάδα Β: Τρίτη 13/12/22 (12:00-14:00) Προσδιορισμός γλουτένης σε άλευρα  (Γιάννη, Καραθάνος, Κανατά)

Ομάδα Γ: Τρίτη 13/12/22 (15:00-17:00) Προσδιορισμός γλουτένης σε άλευρα  (Γιάννη, Καραθάνος, Κανατά)

 

 

11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 23/12/22 (9:00-10:45): -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ενζυμική και μή-ενζυμική αμαύρωση τροφίμων (Καλιώρα, Βαλσαμίδου)

Ομάδα Α: Τρίτη 20/12/22 (10:00-12:00) Ενζυμική και μή-ενζυμική αμαύρωση τροφίμων (Καλιώρα, Βαλσαμίδου)

Ομάδα Β: Τρίτη 20/12/22 (12:00-14:00) Ενζυμική και μή-ενζυμική αμαύρωση τροφίμων (Καλιώρα, Βαλσαμίδου)

Ομάδα Γ: Τρίτη 20/12/22 (15:00-17:00) Ενζυμική και μή-ενζυμική αμαύρωση τροφίμων (Καλιώρα, Βαλσαμίδου)

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΦΩΤΩΝ (23-12-2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8-01-2023)

 

 

12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 13/1/23 (9:00-10:45): Επιθυμητά και μη επιθυμητά συστατικά τροφίμων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός αλκοολικών βαθμών αλκοολούχων ποτών με απόσταξη (Καρβέλα, Νικολάου, Καραθάνος)

Ομάδα Α: Τρίτη 10/1/23 (10:00-12:00) Προσδιορισμός αλκοολικών βαθμών αλκοολούχων ποτών με απόσταξη 

Ομάδα Β: Τρίτη 10/1/23 (12:00-14:00) Προσδιορισμός αλκοολικών βαθμών αλκοολούχων ποτών με απόσταξη 

Ομάδα Γ: Τρίτη 10/1/23 (15:00-17:00) Προσδιορισμός αλκοολικών βαθμών αλκοολούχων ποτών με απόσταξη 

 

 

13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 20/1/23 (9:00-10:45): Σχεδιασμός τροφίμου με βάση τις λειτουργικές ιδιότητες των υδατανθράκων (Γιάννη)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Επαναληπτικές ασκήσεις Εργαστηρίου (μίας απουσίας)

Όλες οι Ομάδες Α, Β, Γ: Τρίτη 17/1/2023 (15:00-17:00) (Καραθάνος, Καλογερόπουλος, Μπόσκου, Καλιώρα, Γιάννη, Χρηστέα)

Όλες οι Ομάδες Α, Β, Γ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Τρίτη 17/1/2023 (17:00-19:00)Γραπτές Εξετάσεις στη θεωρία Εργαστηρίου (Καραθάνος, Καλογερόπουλος, Μπόσκου, Καλιώρα, Γιάννη, Καρβέλα)

 

 

14η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Παρασκευή 27/1/23 (9:00-10:45): Επαναληπτικό Μάθημα (Καραθάνος, Καλογερόπουλος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρακτική Άσκηση (Καλογερόπουλος, Χρηστέα, Ταγκούλη)

Ομάδα Α: Τρίτη 24/1/23 (10:00-12:00) Πρακτική Άσκηση

Ομάδα Β: Τρίτη 24/1/23 (12:00-14:00) Πρακτική Άσκηση

Ομάδα Γ: Τρίτη 24/1/23 (15:00-17:00) Πρακτική Άσκηση

 

  

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

Ημερολόγιο