Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων

Γλώσσες και άλγεβρες για το χειρισμό δεδομένων. Βοηθητικές δομές

  • Σχεσιακή άλγεβρα
  • Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες
  • Ευρετήρια