Εισαγωγή

Δίκτυα Επικοινωνιών. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τεχνολογίες. Ιστορική εξέλιξη των οπτικών επικοινωνιών. Πλεονεκτήματα οπτικών ινών. Βασικά μεγέθη του οπτικού σήματος (μήκος κύματος, συχνότητα φέροντος, εύρος ζώνης κτλ)