Η οπτική ίνα ως μέσο διάδοσης

Γεωμετρία μίας οπτικής ίνας. Εξισώσεις Maxwell. Τρόποι διάδοσης. Εξασθένιση σήματος. Χρωματική διασπορά. Διασπορά πολλών τρόπων. Μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες.