Απαιτήσεις

Απαιτήσεις Λογισμικού (Χρήστη και Συστήματος).

Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις.

Ανακάλυψη απαιτήσεων (Συνεντεύξεις, Σενάρια, Οπτικές, Χρηστικές Περιπτώσεις).