ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 GIS: Σύστημα - Επιστήμη

 Η φύση των Γεωγραφικών πληροφοριών – τι είναι ένα GIS ;