Γραφικές διεπαφές

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με γεγονότα.

Σχεδίαση GUI, στοιχεία και υποδοχείς. Χειρισμός γεγονότων και ανώνυμες εσωτερικές κλάσεις.

Ετικέτες: GUI, Γεγονότα