ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΙ

Χρίστος Χαλκιάς

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται εμβάθυνση στον αντικείμενο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Ο βασικός στόχος είναι παροχή γνώσεων που σχετίζονται με τις δυνατότητες ανάλυσης των  ΣΓΠ και την εφαρμογή των σχετικών τεχνικών δεξιοτήτων μέσα από σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα έργο ΣΓΠ τόσο θεωρητικά όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και συνεπώς να υλοποιούν με επιτυχία διάφορες εφαρμογές ΣΓΠ.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις