ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Γεώργιος Βελεγράκης

Περιγραφή

Στόχoi του μαθήματος είναι:

i) να παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες, προσεγγίσεις, εργαλεία και θεσμοί του προγραμματισμού για την ανάπτυξη του χώρου,

ii) να γίνει σε βάθος προσέγγιση και ανάλυση των χωρικών πολιτικών που αναπτύχθηκαν διαχρονικά στο ελληνικό πλαίσιο,

iii) να μελετηθούν οι χωρικές «δεσμεύσεις» και «δυνατότητες» όπως αυτές προκύπτουν από το ευρωπαϊκό -αλλά και διεθνές- πλαίσιο,

iv) να προσεγγιστεί συνολικά το ζήτημα της χωρικής ανάπτυξης -στο επίπεδο του προγραμματισμού- και συνεπακόλουθα αυτό της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης και χωροκοινωνικής δικαιοσύνης,

v) να κατανοηθούν οι πολλαπλές και συσχετιζόμενες κλίμακες του προγραμματισμού και της ανάπτυξης του χώρου,

vi) να προσεγγιστούν κριτικά οι πρακτικές τόσο του κράτους και των διεθνών οργανισμών -π.χ. ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ- όσο και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την προσπάθεια «διεκδίκησης του χώρου»,

vii) να συζητηθεί η σχέση χωρικού προγραμματισμού κα περιβαλλοντικών ερωτημάτων με

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

α/α

Ημερομηνία

Διδάσκων/ουσα

Τίτλος

1

20/10/2021

Γ. Βελεγράκης

Εισαγωγικές έννοιες και προσεγγίσεις.

2

27/10/2021

Κ. Χατζημιχάλης

Οι τέσσερεις εκδοχές/παραδόσεις του προγραμματισμού και η σχέση τους με τον χώρο. Οι τρόποι εφαρμογής τους.

3

3/11/2021

Γ. Βελεγράκης

Σύγχρονες αναπτυξιακές πρακτικές και το περιβαλλοντικό ερώτημα.

4

10/11/2021

Κ. Χατζημιχάλης

Η πρώτη και δεύτερη γενιά χωρικού προγραμματισμού.

5

24/11/2021

Κ. Χατζημιχάλης

Η τρίτη και η τέταρτη γενιά χωρικού προγραμματισμού.

6

1/12/2021

K. Σαπουντζάκη

Η Κοινωνική και Οικονομική Κρίση, οι Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, η Κλιματική Αλλαγή και ο Προγραμματισμός του Χώρου. Η συζήτηση για την περιφερειακή ανθεκτικότητα και οι προοπτικές για αστική και περιφερειακή πολιτική σήμερα.

7

8/12/2021

Π.Μ. Δελλαδέτσιμας

Η σημασία της γαιοπροσόδου και πολιτικής γης στον χωρικό προγραμματισμό και τον σχεδιασμό.

8

15/12/2021

Π.Μ. Δελλαδέτσιμας

Πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές στον Ευρωπαϊκό χώρο. Κατευθύνσεις και δράσεις αστικής ανάπτυξης: δυνατότητες, όρια και εναλλακτικές προσεγγίσεις σε περίοδο κρίσης.

9

22/12/2021

Γ. Βελεγράκης

Η κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές βιωσιμότητας και η συμβολή τους στον προγραμματισμό του χώρου.

10

12/1/2022

Β. Αυδίκος

Πολιτική Συνοχής της ΕΕ: από τη σύγκλιση στην ανταγωνιστικότητα.

11

19/1/2022

Κ. Χατζημιχάλης

Ευρωπαϊκές χωρικές πολιτικές και οι αντιφάσεις τους σε περίοδο ακραίας λιτότητας.

12

26/1/2022

Γ. Βελεγράκης

Συνδέσεις και αποσυνδέσεις τεχνολογίας και σχεδιασμού του χώρου. Μια κριτική προσέγγιση από την οπτική του STS.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις