Πρόγραμμα Διαλέξεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

α/α

Ημερομηνία

Διδάσκων/ουσα

Τίτλος

1

20/10/2021

Γ. Βελεγράκης

Εισαγωγικές έννοιες και προσεγγίσεις.

2

27/10/2021

Κ. Χατζημιχάλης

Οι τέσσερεις εκδοχές/παραδόσεις του προγραμματισμού και η σχέση τους με τον χώρο. Οι τρόποι εφαρμογής τους.

3

3/11/2021

Γ. Βελεγράκης

Σύγχρονες αναπτυξιακές πρακτικές και το περιβαλλοντικό ερώτημα.

4

10/11/2021

Κ. Χατζημιχάλης

Η πρώτη και δεύτερη γενιά χωρικού προγραμματισμού.

5

24/11/2021

Κ. Χατζημιχάλης

Η τρίτη και η τέταρτη γενιά χωρικού προγραμματισμού.

6

1/12/2021

K. Σαπουντζάκη

Η Κοινωνική και Οικονομική Κρίση, οι Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, η Κλιματική Αλλαγή και ο Προγραμματισμός του Χώρου. Η συζήτηση για την περιφερειακή ανθεκτικότητα και οι προοπτικές για αστική και περιφερειακή πολιτική σήμερα.

7

8/12/2021

Π.Μ. Δελλαδέτσιμας

Η σημασία της γαιοπροσόδου και πολιτικής γης στον χωρικό προγραμματισμό και τον σχεδιασμό.

8

15/12/2021

Π.Μ. Δελλαδέτσιμας

Πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές στον Ευρωπαϊκό χώρο. Κατευθύνσεις και δράσεις αστικής ανάπτυξης: δυνατότητες, όρια και εναλλακτικές προσεγγίσεις σε περίοδο κρίσης.

9

22/12/2021

Γ. Βελεγράκης

Η κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές βιωσιμότητας και η συμβολή τους στον προγραμματισμό του χώρου.

10

12/1/2022

Β. Αυδίκος

Πολιτική Συνοχής της ΕΕ: από τη σύγκλιση στην ανταγωνιστικότητα.

11

19/1/2022

Κ. Χατζημιχάλης

Ευρωπαϊκές χωρικές πολιτικές και οι αντιφάσεις τους σε περίοδο ακραίας λιτότητας.

12

26/1/2022

Γ. Βελεγράκης

Συνδέσεις και αποσυνδέσεις τεχνολογίας και σχεδιασμού του χώρου. Μια κριτική προσέγγιση από την οπτική του STS.